Van de bestuurstafel

voorzitter(1)De kruitdampen van het huldigingfeest van Heracles afgelopen dagen zijn opgetrokken, een geweldig feest voor heel Almelo en voor Heracles in het bijzonder.

Terug naar de orde van dag, terug naar de bestuurstafel van Achilles. Wij hebben ook geweldig nieuws te melden. We zijn er in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden: HARMEN EENKHOORN. Dit mag inderdaad met vette hoofdletters worden vermeld, we kennen Harmen allemaal natuurlijk als een echte Achillesman en als iemand die altijd in korfbal denkt en handelt.
Wij zijn ervan overtuigd dat Harmen de juiste doelstellingen voor de komende jaren kan uitzetten en ervoor gaat waken dat we op koers blijven. Op koers naar een nog beter korfballende vereniging in Almelo. In de eerste gesprekken die de bestuursleden met Harmen hebben gehad zijn de ideeën en doelstellingen met elkaar doorgenomen en hieruit is gebleken dat we aan de vooravond van een hele mooie “Korfbaltoekomst” staan.

Zoals op de JALV aangegeven, wordt er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering gehouden om de nieuwe voorzitter in zijn functie te benoemen. Deze is gepland op dinsdag 21 juni aanstaande om 19:30 uur. Naast de voorzitterswisseling wordt er ook informatie gegeven over de vrijwilligers module van Sportlink. Met deze toevoeging aan Sportlink gaat Achilles binnenkort de communicatie verder verbeteren over met name de wedstrijdzaken richting haar leden en de ouders van leden. Via de Sportlinked app worden dan alle schema’s verspreid. Zo kunnen pushberichten verstuurd worden aan ingeplande scheidsrechters om hen te herinneren aan het fluiten. Daarnaast is het bijvoorbeeld  ook mogelijk om de planning van bardiensten hierin op te nemen. Om al deze functies goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat iedereen zijn juiste e-mailadres doorgeeft. Verder hebben we het voorstel voor de besteding van de Club van Dertig verder uitgewerkt, het voorstel (een scorebord) is voorgelegd aan de leden van de Club van 30. De besteding willen we graag vaststellen op de BALV.

Komend weekeinde worden de laatste wedstrijden van de competitie gespeeld. Voor het tweede zijn de wedstrijden al gespeeld. We staan op de 2e plaats wat recht geeft op promotie, dan moet alleen de nr. 3 wel verliezen komende week, afwachten dus. Onze B1 is al kampioen, gefeliciteerd met deze prestatie; ongeslagen aan kop! C1 kan ook nog kampioen worden, maar dan moeten we winnen van SDO en AKC moet een punt verliezen. F1 staat op de 2e plaats maar speelt zaterdag tegen de nr. 1.Allemaal komen kijken dus naar deze kampioenswedstrijd tegen Centrum F2.

Als afsluiter dit seizoen staat het Vriendentoernooi op de agenda, een prachtig initiatief waarbij ik hoop, vele niet korfballers die betrokken zijn bij Achilles, te ontmoeten en natuurlijk ook alle leden. Het belooft een spetterende uitsmijter van dit seizoen te worden!

Dit zijn de laatste “Van de Bestuurstafel” van mijn hand, met plezier heb ik jullie op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen aan deze tafel. Ik hoop jullie te treffen op het Vrienden Toernooi op 18 juni en op de BALV op 21 juni aanstaande, allemaal heel veel plezier bij de laatste lootjes van dit seizoen en bij de komende evenementen bij Achilles.

Namens het bestuur,

Jan Laarhuis.