Van de bestuurstafel december

Het eerste deel van het veldseizoen zit er op en de bal rolt alweer in de zaal.  De hoogste tijd voor een update want er gebeurt veel in korte tijd.  In de eerste maanden van het seizoen zijn er wedstrijden gespeeld, hebben we kampioenen gehuldigd en zijn er veel activiteiten georganiseerd. De lijst met alle activiteiten en successen is lang; verderop in deze ‘Van de Bestuurstafel’ komen we hier op terug.

WERKGROEP BELEIDSPLAN

De werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest en de plannen krijgen langzaam vorm. Als groep krijgen we er enorm veel energie van om samen de ambities van de vereniging te beschrijven. Kernwoorden van het plan zijn groei, presteren, betrokkenheid, gezelligheid. Natuurlijk moet er nog veel werk verzet worden maar we zijn er van overtuigd dat de vereniging een grote potentie heeft.

De werkgroep presenteert eind november een concept aan het bestuur. Vervolgens wordt het plan aan de commissies voorgelegd en wordt hen tevens gevraagd  om input te leveren. Nadat deze beide stappen gezet zijn wordt het eindresultaat opnieuw aan het bestuur voorgelegd. De ledenvergadering heeft uiteindelijk het laatste woord voordat het plan definitief van kracht wordt. We houden jullie op de hoogte, binnenkort volgt er meer!

VRIJWILLIGERSTAKEN

Een onderwerp dat vaak en veelvuldig besproken wordt, is het invullen en uitvoeren van de verschillende vrijwilligerstaken. In de volle breedte van de vereniging is er begrip voor het feit dat deze taken uitgevoerd moeten worden. Bij Achilles hebben we gelukkig veel actieve leden en ook ouders van leden dragen hun steentje bij.

Toch is er bij veel leden en ouders een gevoel van ontevredenheid over de wijze waarop de verschillende taken ingedeeld worden. Met name de taken die wekelijks terugkeren zoals het fluiten van wedstrijden, het schoonmaken van het clubgebouw en het draaien van bardiensten zorgen voor frustraties.

Om dit te veranderen hebben wij als bestuur besloten om zo snel als mogelijk te gaan proefdraaien met de vrijwilligersmodule van Sportlink. Met deze module krijgen leden en ouders van leden  de mogelijkheid om zich voor bepaalde taken in te plannen en zo zelf te bepalen wanneer het hen uitkomt. De lege plekken die dan nog overblijven worden door Achilles ingedeeld. Ons doel is om hier aan het begin van de tweede helft van het veldseizoen mee te gaan proefdraaien.

Naast de module van sportlink zijn actieve en betrokken leden  ook onderdeel van het beleidsplan dat momenteel ontwikkeld wordt. Wij  denken dat het noodzakelijk is om een visie en bijhorende plannen te ontwikkelen op dit onderwerp.

VERTREK TRAINER/COACH 2e ERIC RONITZ

Helaas hebben we eind november per direct afscheid genomen van Eric Ronitz. Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan waardoor er wederzijds geen goede basis meer was om nog door te gaan. De komende weken neemt Freek van der Wees de training en coaching op zich. De Technische Commissie en het bestuur zijn bezig met een nieuwe invulling.

ACTIEF BETROKKEN CLUB – SPORTBEDRIJF

Aan het begin van het seizoen zijn de eerste contacten gelegd met het sportbedrijf om als Achilles mee te doen met het project Actief Betrokken Club. Het project gaat er vanuit dat je als vereniging een maatschappelijke functie kunt vervullen in de wijk of de stad waar je gevestigd bent.  Het vervullen van deze functie kan op allerlei manieren en staat op voorhand niet vast. Samen met een ABC-functionaris onderzoekt Achilles wat het best bij de club past en hoe dit een bijdrage kan leveren aan doelen.

Waar wij als bestuur vooral enthousiast over zijn is dat de ABC-functionaris ook helpt bij het organisatorisch ontwikkelen van de vereniging. Dat is iets waar wij als vereniging behoefte aan hebben. Het mes snijdt voor ons aan twee kanten. Wij krijgen professionele ondersteuning bij het ontwikkelen en versterken van onze club en zoeken ondertussen naar een maatschappelijke rol in de buurt die past bij ons als club.

Als vereniging huren wij de ABC-functionaris een dagdeel per week in via het sportbedrijf. Hier betalen wij een in verhouding klein bedrag voor. Het Sportbedrijf en wij streven er naar om uiterlijk februari 2017 van start te gaan. Als er meer nieuws te melden is hierover dan houden wij jullie natuurlijk op de hoogte.

BEHEER / ONDERHOUD & EXPLOITATIE ACCOMMODATIE

In ons laatste nieuwsbericht hebben we gemeld dat de gemeente, Achilles gevraagd heeft om na te denken of beheer / exploitatie en onderhoud van het sportcomplex door onszelf gedaan kan worden. In oktober heeft het bestuur hierover een verkennend gesprek gevoerd met de gemeente. Tijdens het gesprek bleek dat de gemeente een traject van 1,5 tot 2 jaar voor ogen heeft om tot een definitief besluit te komen. Tijdens deze periode worden de precieze gevolgen, risico’s en kansen per vereniging onderzocht en in kaart gebracht worden.

Wij hebben als bestuur richting gemeente aangegeven het traject in te willen gaan. Dat houdt in dat wij samen met de gemeente de gevolgen gaan onderzoeken.  Ondertussen zijn er door het bestuur ook contacten gelegd met de verenigingen om ons heen, om over dit onderwerp te spreken.

Het meedoen aan het traject heeft overigens geen enkele consequentie. De beslissing om het beheer / exploitatie en onderhoud al dan niet zelf te doen wordt pas aan het eind van het traject genomen. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

TERUGKIJKEN

De eerste maanden van het seizoen zitten er alweer op. Tijd om nog even terug te kijken op het veldseizoen en dan beginnen we natuurlijk met het feliciteren van onze kampioenen. E1, D1, B1  en het 3e van harte gefeliciteerd met deze prestaties.

Behalve kampioenschappen zijn er veel andere dingen gebeurd waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Het is ook een moment om trots te zijn op de vereniging die we zijn. Met zijn allen hebben we veel georganiseerd: Kamp, schoolkorfbal, scheidsrechtercursus voor jeugdleden, ouder-informatieavond, dierendagtraining, quizavond, clinic voor de jeugd, afscheidsreceptie Jan Laarhuis, maandelijkse babbeltjes, etc. etc. Als bestuur willen we via deze weg alle actievelingen en vrijwilligers bedanken voor hun inzet!

SUCCES

Wij wensen iedereen veel sportief succes en een mooie competitie toe.

Het Bestuur