AVG e-mail

Eind mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Als vereniging hebben we naar aanleiding van deze verordeningen een privacy policy opgesteld waarin wij beschrijven op welke wijze op welke wijze als vereniging omgaan met persoonsgegevens.

In het kader van deze verordening vragen wij u om ons te laten weten indien u ons geen toestemming geeft om foto’s en ander beeldmateriaal van u (of uw kind) te plaatsen op onze (social) mediakanalen.  Hiervoor hebben wij alle (ouders van) leden een e-mail gestuurd met daarin een link naar de verklaring gegevensverwerking.

Een belangrijk e-mailbericht waar wij u ook via deze weg graag attent op maken.

Indien u ons geen toestemming geeft om beeldmateriaal te publiceren op onze (social) mediakanalen kunt u deze verklaring voorzien van de juiste handtekening sturen naar secretariaat@ckv-achilles.nl. U hoeft niet te reageren als u akkoord gaat met het gebruik van dergelijk materiaal.

Mocht u vragen hebben, schiet dan even iemand van het bestuur aan of stuur een e-mail naar secretariaat@ckv-achilles.nl