Cursus themagericht trainen en coachen

De afgelopen weken hebben Tom, Merlin, Gerben en ik (Geanne) de cursus themagericht trainen en coachen gevolgd. Deze cursus bestond uit 3 avonden.

We hebben aan het begin van de cursus op moeten schrijven wat we lastig vonden tijdens het geven van training aan onze doelgroep.

Na aanleiding van deze casus hebben we dit verder uitgewerkt aan de hand van de 5 bouwstenen    

1 Rol van de trainer: wat voor soort trainer ben je, wat straal je uit bedoeld of onbedoeld, hoe geef je je training, heb je een vertrouwensband met de groep.

2 Kennis van de doelgroep: wat weet je van jou groep af , in welke ontwikkelingsfase zit jou doelgroep,  wat voor doelen hebben ze. Als je dit allemaal weet wordt het makkelijker te begrijpen hoe jou groep functioneert ,wat ze beweegt, wat ze interesseert, waar ze gevoelig voor zijn en welke aanpak averechts werkt.

3 Plezier: hoe zorg je ervoor dat jou groep met plezier traint. Wat zorgt ervoor dat ze plezier hebben en hoe creëer je plezier in je training en in je oefeningen. Want plezier is vaak een van de belangrijkste voorwaarden voor de training samen met het veilig voelen in de groep .

4 Betrokkenheid: hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken is, hoe vergoot je het gevoel van betrokken zijn, ergens bij te horen , hoeveel moeite wil iemand ergens voor doen.  Want als je betrokken voelt bij iets vergroot dit vaak de motivatie.

5 Zelf ontdekkend leren: hoe zorg je ervoor dat jou groep zelf  gaat zoeken naar een oplossing t.a.v een wedstrijd situatie, want als het team dit zelf ontdekt wordt er vaak zelf nagedacht en wordt het eerder toegepast. Dit kun je bij de training al toepassen door open oefeningen te bedenken en de groep hier zelf mee aan de slag te laten gaan. Vaak komen de oplossingen en /of opmerkingen vanzelf  vanuit de groep omdat dit nu zelf ervaren wordt.

We hebben de bouwstenen in de 3 avonden gezamenlijk uitgewerkt en ook zelf ervaren , wat zorgt nu voor plezier in een oefening, wat is nu zelf ontdekkend leren en welke vragen stel ik de groep na die tijd.

We hebben leuke oefeningen gedaan , van trefbal, dansen , boksen, circuitje,  elke keer met iets van de bovenste bouwstenen erin verwerkt.

De cursus heb ik als zeer leerzaam ervaren en zie nu wel in dat er meer bij komt kijken dan alleen een training voorbereiden. De zaken eromheen zoals aan wie geef ik training, hoe geef ik mijn training en hoe zorg ik ervoor dat iedereen betrokken en enthousiast is vaak nog wel belangrijker zijn. Ik heb een hoop geleerd en ga dit zeker toepassen.