Nieuwe spelregels per 1 september 2020

De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft de officiële spelregels van korfbal opnieuw vastgesteld. Deze herziene spelregels gaan in per 1 september 2020, dus met ingang van de nieuwe competitie.

Om iedereen alvast voor te bereiden volgt hieronder een korte, Nederlandstalige opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

-Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.

-Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is afgeschaft.

-Voetbal wordt alleen strafbaar als het bewust gebeurt.

-Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.

-Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

 

Dus van belang voor spelers, trainers, coaches en toeschouwers.