Van de bestuurstafel maart

 

Druk, druk, druk zijn we zijn bij Achilles. Vandaar dat jullie even hebben moeten wachten op een bericht van ons. We zijn gelukkig druk met mooie dingen, te weten de re-styling van ons clubhuis welke gedurende de uitwerking, op een ware metamorfose begint te lijken. Door de inbraak van afgelopen najaar moesten ook de rolluiken worden aangepakt. De toiletgroep stond in eerste instantie niet op de planning maar er was financiële ruimte. Daardoor waren er mogelijkheden om de toiletgroep mee te nemen in de re-styling en deze ook op tijd gereed te krijgen. Het plafond aanpakken en het her stofferen van de blauwe stoelen is op vergelijkbare wijze er ook bij gekomen. “Haal je dan ook niet zoveel tegelijk op de hals” hoor ik jullie denken, maar met op het opknappen van een complex is dat vaak niet mogelijk. We hebben nu de mogelijkheden en gezien de tijd het is eeuwig zonde om nu een van de genoemde extra onderdelen niet aan te pakken, het zou afbreuk doen aan het eindresultaat.

En dat eindresultaat mag er wezen! Het wordt prachtig en daarom nodigen we jullie allemaal uit om het komende zaterdag te aanschouwen. De “opening commissie” heeft een mooi programma voor de gehele dag in elkaar gestoken. Hoogtepunt hierin is de onthulling van de “Wall of Fame” en natuurlijk de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor; de firma Netters Infra. We zijn erg blij dat de naam Netters Infra komende drie jaar op de shirts van onze selectie te zien zal zijn. Ook tekenen we deze dag het contract met Fysio Almelo. Naast sponsoring krijgen de leden van Achilles voordeel bij het inschakelen van hun diensten.

Door de verbouwingshectiek en het iets later gereed komen van de verbouwing is besloten de JALV een maand te verschuiven en wel naar dinsdag 19 april. Ook hier verwachten we een grote opkomst van de leden en ouders, die als gast mogen aanschuiven. De eerste ledenvergadering in het vernieuwde clubhuis is tevens ook de laatste voor mij als voorzitter. Als we er niet in slagen om voor de 19 april een kandidaat te presenteren, zet ik mijn taken tot uiterlijk december van dit jaar voort. We hebben er vertrouwen in dat we voor de tijd er in slagen een opvolger(-ster) te vinden.

Vrijwilligers inzet! Het blijft lastig om hier grip op de krijgen. We maken afspraken over wie wanneer wat moet gaan doen. Het navolgen deze afspraken gaat vrijwel altijd goed, echter horen we gemor bij de leden als er bijvoorbeeld een fluit-lijst of een kantinedienst-lijst bekend wordt gemaakt. Het valt ook niet mee om hierin de afspraken van de vereniging en de wensen van de commissies en de wensen van de leden op juiste wijze allemaal te verwerken. We gaan sowieso voor het komende seizoen eerst vragen wat de wensen van jullie zijn. Voorafgaand aan het opstellen van de verschillende lijsten kun je zelf een aantal dingen aangeven. Hierbij kun je denken aan: Welke wedstrijden kun je fluiten, op welk dagdeel kun je fluiten, op welke avond zou je graag een kantine dienst willen draaien, etc.  Het vergt voor de opstellers iets meer organisatie maar dan hopen we dat het gemor minder is. Vooralsnog geldt nog steeds dat als je staat ingedeeld voor fluiten of een kantinedienst en je bent verhinderd, dan zorg je zelf voor een vervanger. Voorbeeld: als iemand uit het 3e staat ingedeeld voor het fluiten van een jeugdwedstrijd en je wordt daar ook nog eens twee keer aan herinnerd, dan fluit je zelf deze wedstrijd of je zorgt zelf voor een vervanger. Uiteraard reageer je ook naar diegene die jou een bericht heeft gestuurd. Het laatste wat mag gebeuren is dat er geen scheidsrechter bij een wedstrijd komt opdagen.

De laatste zaalwedstrijden zijn dit weekeinde gespeeld, de balans is opgemaakt. Nu gaan we met elkaar een mooi veldseizoen tegemoet. We gaan eerstkomende zaterdag een echte Achilles dag beleven voor alle leden en iedereen die Achilles een warm hart toe draagt. We hopen jullie allemaal te zien bij de wedstrijden, het feest, de presentatie van de sponsoren, de randactiviteiten en natuurlijk bij de opening om 12:00 uur.

Allemaal een mooi veldseizoen toegewenst met veel sportief succes en vooral heel veel plezier bij Achilles!

Namens het bestuur,

Jan Laarhuis.