Van de bestuurstafel

De vakantieperiode ligt weer achter ons en de competitie is in alle hevigheid losgebarsten. Alle teams zijn al enkele weken aan het trainen en hebben kunnen wennen aan de nieuwe trainers of nieuwe teamleden. Voor de selectie van de vereniging is het nieuwe seizoen ook begonnen met een aantal nieuwe gezichten. Behalve dat er jeugdleden zijn doorgestroomd hebben we een drietal nieuwe spelers van buiten de vereniging mogen verwelkomen: Henrike Pauw, Yaron Montagne en Loes Versteegh. Al deze nieuwe spelers zorgen voor een nieuwe impuls voor de selectie; een mooie ontwikkeling. De Technische Commissie is er in geslaagd om een nieuwe trainer/coach voor het tweede te vinden. Met Eric Ronitz hebben we een ervaren trainer in huis met een grote passie voor de sport. Naast het trainen en coachen zal Eric ondersteuning bieden bij de A junioren. Al met al een schot in de roos en als bestuur zijn we erg blij met deze ontwikkelingen.

WERKGROEP BELEIDSPLAN

Het bestuur van Achilles wil met een beleidsplan richting geven aan haar beleid voor de komende jaren. Een werkgroep is in het leven geroepen om de kaders van een meerjarenplan op te stellen. De werkgroep bestaat uit Martine Dijkstra, Floris Bijker, Annelies van den Brink, Annemiek ten Harkel, Frank Maathuis en Harmen Eenkhoorn.

“Waar willen we naartoe als vereniging? Wat willen we bereiken en op welke wijze? Wie willen we zijn? Wat gaat er goed; wat kan beter?”

futureAllemaal vragen die in de eerste sessie van de werkgroep aan de orde zijn geweest. Het geeft ontzettend veel energie om daar mee bezig te zijn. Als werkgroep hebben we geconcludeerd dat er werk aan de winkel is en dat dit het juiste moment is om aan de slag te gaan met ambitieuze plannen.  De eerste aanzet is gemaakt en we zullen op korte termijn meer van ons laten horen.

OUDER – INFORMATIEAVONDom-de-tafel

11 oktober 2016 wordt er een ouderavond georganiseerd. Door middel van dit overleg willen wij ouders informeren over het wel en wee van de vereniging en hen meenemen in de toekomstplannen. Ook de trainers en coaches hebben deze avond een rol. Zij gaan met de ouders van de kinderen uit hun team bij elkaar zitten om hen bij te praten over de teamafspraken en andere korfbal- / teamzaken.

Behalve het informeren willen wij ook om feedback vragen. Wat zijn zaken die wij anders / beter zouden kunnen organiseren.

BEHEER / ONDERHOUD & EXPLOITATIE ACCOMMODATIE

Vlak voor de vakantie heeft de gemeente ons, en alle andere sportverenigingen met een buitenaccommodatie, gevraagd om mee te denken over de wijze waarop beheer/exploitatie en onderhoud binnen de gemeente georganiseerd wordt. De komende jaren zal dit op een andere wijze georganiseerd gaan worden dan nu het geval is. De gemeente biedt verenigingen de mogelijkheid het beheer/onderhoud en exploitatie in eigen beheer uit te voeren. Als bestuur hebben wij hier veel vragen over. Nog deze maand zullen wij hierover met de gemeente een gesprek voeren.

SPORTBEDRIJF

Tijdens de laatste vergadering heeft het bestuur bezoek gehad van Sigrid Kuizinga van het Sportbedrijf. Met haar hebben we gesproken over de wijze waarop het sportbedrijf ondersteuning kan bieden aan sportclubs. De mogelijkheden zijn legio. Op korte termijn zullen we deze mogelijkheden verder verkennen.

ROOKVRIJ SPORTEN

Roken en sport gaan niet samen. Dit vindt een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (89%). Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn. Toch wordt er langs sportvelden nog veel gerookt. Dit geldt ook voor onze vereniging. Het bewijs is makkelijk terug te vinden op het terras waar vele peuken het terras vervuilen. Over de andere negatieve effecten van roken hebben we het dan nog niet eens. De Nederlandse hartstichting roept sportverenigingen op hun sportterrein rookvrij te maken. Als bestuur vinden wij het belangrijk om de jeugd het goede voorbeeld te geven.rookvrij

Daarom hebben wij besloten mee te doen met actie van de Nederlandse hartstichting en een start te maken met het rookvrij maken van ons sportcomplex. Vanaf het voorjaar 2017 mag er op het terras en rondom het veld niet meer gerookt worden. Er zal een rookplek worden ingericht naast de materialencontainer, dit is dan de enige plek waar gerookt kan worden. Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan een gezond sportklimaat voor al onze leden maar met name voor onze jeugdleden.

AFSPRAKEN OVER SCHOONMAAK, BAR & KEUKEN

Na de re-styling van het clubgebouw zijn er enkele huisregels opgesteld die betrekking hebben op het gebruik van het clubgebouw. We willen het gebouw met elkaar mooi en netjes houden.

schoonmaakDe beheercommissie heeft een nieuwe werkwijze gelanceerd voor het schoonhouden van het clubgebouw en het buitencomplex. Het bleek voor alle teams lastig om na een trainingsavond nog voldoende energie te stoppen in het schoonmaken van het clubgebouw en de kleedkamers. Om die reden is er gekozen voor een andere opzet. Vanaf nu wordt het clubgebouw elke dinsdagavond schoongemaakt. Van elk seniorenteam en van het juniorenteam zijn dan 2 spelers aanwezig. Op deze wijze komt iedereen 2 a 3 keer per jaar aan de beurt om schoon te maken. Wij denken dat het een goed initiatief is dat een kans verdient!

Bar & keuken

Via deze weg brengen wij jullie nogmaals op de hoogte van de regels die gelden voor de keuken en de bar:

  • Alleen de bardienst komt achter de bar en in de keuken.
  • De deur naar de keuken is / blijft gesloten
  • (jeugd)leden hoeven niet in de keuken te komen om bijvoorbeeld flesjes te vullen.

De bardienst kan bij uitzondering van deze afspraak afwijken als zij dat nodig vindt.

BESTUURSLID GEZOCHT

Sinds enkele jaren bestaat het bestuur uit slechts 4 bestuursleden. Dit betekent dat er een vacature is. Wij zijn erg ambitieus en hebben veel plannen en om deze reden is een extra persoon in het bestuur zeer gewenst. Als je mee wilt denken en beslissen over de toekomst van onze vereniging dan is dit je kans.

Heb je interesse of ken je iemand die geschikt is? Laat het ons weten via bestuur@ckv-achilles.nl