Het zaalseizoen zit er weer op en de eerste trainingen en oefenwedstrijden op het veld hebben al plaatsgevonden. We weten niet hoe het voor jullie is maar om na de zaalperiode weer op ons eigen veld en in ons eigen clubgebouw te zijn voelt elk seizoen opnieuw als een feest.  

Terugblik zaal

Het zaalseizoen bracht ons mooie momenten, ondere andere momenten van Achilles 2. Zij speelden een goed seizoen, eindigden als derde en misten promotie op een haar na. De thuisoverwinning op KVZ is zo’n wedstrijd om nooit te vergeten. Winnen in de laatste seconden terwijl je de hele wedstrijd achterstaat, heerlijk. Het team is dit seizoen enorm gegroeid en dat is een compliment waard. 

Achilles 1 speelde een wisselvallig seizoen. Na 7 wedstrijden stond de ploeg op een promotieplaats maar handhaving werd uiteindelijk pas in de laatste wedstrijd veiliggesteld. Door meerdere blessures was de swung er ineens uit. Verschillende spelers van het tweede hebben daardoor noodgedwongen waardevolle ervaring op een hoger niveau opgedaan, zo heeft elk nadeel ook een voordeel.

Bij de jeugd waren er dit zaalseizoen een keer geen kampioenschappen te vieren. Wel werden er vele mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Kampioen worden is leuk maar plezier hebben in je sport tijdens de trainingen en wedstrijden nog veel belangrijker. 

Trainersbegeleiding 

Plezier in korfbal moet voorop staan en om die reden zijn we dit seizoen gestart met trainersbegeleiding. Ze helpen trainers door met ze mee te kijken tijdens trainingen en geven tips en tricks op het gebied van houding en gedrag (didactische vaardigheden). Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan het plezier van zowel trainer als de jeugdspelers.

Webshop

Samen met onze sponsor Korfbaltotaal.nl is de webshop met daarin onze kledinglijn weer online. Onze selectie en de A1 zijn door enkele sponsoren strak in het trainingspak gestoken en deze kledinglijn is nu voor iedereen te verkrijgbaar in de webshop.  

Binnenkort wordt er een avond georganiseerd waar de kleding gepast kan worden zodat iedereen die wil de juiste maat van zijn/ haar kleding kan bestellen.

Statutenwijziging 

Tijdens de recent gehouden ALV en de daaropvolgende BALV is de voorgestelde statutenwijziging aangenomen. Door een wetswijziging was het noodzakelijk om een aantal artikelen toe te voegen. Met deze wijziging hebben we als vereniging ook statutair gezien de boel weer netjes op orde.

Contributie en verhoging prijzen kantine

Tijdens de ALV is ook een verhoging van de contributie aangekondigd. Een aantal jaar geleden is met de leden vastgesteld dat we de contributie jaarlijks verhogen met de jaarlijkse indexatiecijfers. Vanwege de situatie rondom Covid19 is tot 2x toe besloten de contributie niet te verhogen. Dit jaar is de situatie anders veranderd en vanwege de grote prijsstijgingen stijgt de contributie met ongeveer 10%.

Ook hebben we de prijzen van de producten in de kantine naar boven bijgesteld. We ontkomen hier niet aan omdat de inkoopprijzen stijgen.

Verduurzaming 

De stijgende energieprijzen raken ook onze vereniging. Gelukkig hadden we al heel wat maatregelen genomen in het kader van energiebesparing maar we ontkomen toch niet aan een forse stijging van de tarieven. 

We willen onze accommodatie nog verder verduurzamen en de plannen voor de aanschaf van zonnepanelen en een gesloten verwarming van het clubgebouw nemen concrete vormen aan. We houden jullie op de hoogte!

Veranderingen sportcomplex Ossenkoppelerhoek

Afgelopen periode hebben er meerdere artikelen in de krant gestaan over op handen zijnde wijzigingen op het sportcomplex Ossenkoppelerhoek. De veranderingen raken ook ons complex. 

Grootste verandering betreft het grasveld direct naast ons kunstgrasveld. Deze strook gras maakt binnenkort plaats voor een voetbalveld. 

Een andere wijziging betreft de toegankelijkheid van de Koedijk en de Maardijk. De gemeente sluit beide wegen deels af voor autoverkeer. Dat betekent dat de veiligheid voor fietsers op beide wegen verbeterd, iets waar wij als vereniging al jaren voor pleiten.  

Wij hebben goed overleg met de gemeente en zijn in overleg over de gevolgen en over wensen. Mogelijk verandert er in de toekomst nog meer maar voor nu zijn dit voor ons de meest in het oog springende.

Vrijwilligers pluim

Als leden zorgen we er met elkaar voor dat we een levendige vereniging zijn, een vereniging met toekomst bovendien. Verenigen gaat echter niet vanzelf, het vergt aandacht, inzet en de wil om een stapje extra te zetten. Gelukkig hebben wij bij Achilles veel leden die deze extra stappen zetten. Leden die training geven, bardiensten draaien, in commissies plaatsnemen en noem zo maar op. Via deze weg geven wij als bestuur aan al onze vrijwilligers een dik verdiende pluim. 

Wij kunnen altijd extra hulp gebruik, heb je ideeën en/of wil je graag iets als vrijwilliger bijdragen aan de vereniging, neem gerust contact met iemand van bestuur.

Tot slot

De komende weken barst het laatste deel van het veldseizoen weer los. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens NLDOET is er veel opgeruimd en schoongemaakt.  Ook de inkopen zijn weer gedaan om er een gezellige boel van te maken!

We wensen iedereen veel korfbalplezier en succes toe.  

Een sportieve groet, 

Het Bestuur

CKV Achilles