Van de Bestuurstafel

BALV

20160621_194201Jan, bedankt! 10 jaar lang ben jij de voorzitter geweest van Achilles, gedurende deze periode heb je enorm veel voor de vereniging betekend. Tijdens de BALV zijn er mooie woorden gesproken en is er ook aangekondigd dat je nog iets tegoed hebt….Na de zomerstop komen we hier als bestuur verder op

Dinsdag 21 juni heb je de voorzittershamer aan mij overgedragen en waar jij laatst melding maakte van de laatste ‘van de bestuurstafel’ van jouw hand, kan ik nu melden dat dit eerste van mijn hand is.

Via 2020 naar 2026

Achilles bestaat al meer dan 96 jaar en gedurende al die jaren is er enorm veel gepresteerd. Tijdens de BALV ben ik begonnen met een presentatie over de  historische momenten en prestaties (Klik hier voor de presentatie) van de vereniging. We zijn een club met een rijke historie en daar mogen we trots op zijn. Ik wil dit benadrukken want ik denk dat we de prestaties uit het verleden nodig hebben om te gaan bouwen richting de toekomst. In het verleden zijn we in staat geweest om:

  • met hulp van leden een eerste clubgebouw te bouwen;
  • kampioen van Nederland voor zaterdag teams te worden;
  • een toernooi met landelijke bekendheid te organiseren;
  • een pupillen D team in hoofdklasse goed te laten presteren;
  • een EK korfbal te organiseren;
  • het clubgebouw te restylen.

En zo kan ik nog veel meer opnoemen.  Als ik hier over nadenk geeft het mij vertrouwen en vooral ook energie om te gaan werken aan toekomstplannen.

Ambities

Als vereniging gaan we het komende jaar aan de slag met het maken van een beleidsplan. Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht van zowel leden als niet leden. Doel hiervan is om voor de periode tot en met 2026 duidelijke plannen en doelstellingen te maken. Het 100-jarig bestaan in 2020 is een fantastische mijlpaal die we natuurlijk ten volle moeten gebruiken bij het maken van onze plannen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we door het maken van een ambitieus plan; we de vereniging een nieuwe stimulans kunnen geven en kunnen groeien.  Enkele belangrijke onderdelen waar we bij aanvang van het nieuwe seizoen werk van gaan maken:

  • starten werkgroep beleidsplan
  • Het verbinden van de verschillende commissies door vaker samen te overleggen
  • Het organiseren van een ouderavond
  • Het opstellen van een jaarplan

Na de zomerstop gaan we aan de slag en via verschillende kanalen zullen we jullie op de hoogte houden of om input vragen.

Vriendentoernooipinnen-ja-graag

Een groot succes, anders kan ik het eerste vriendentoernooi van Achilles niet noemen. Een groot compliment dus ook voor de organisatie die het toernooi en de feestavond tot een succes hebben gemaakt. Het plezier en de energie spatte van de velden af en het was een mooi gezicht om korfballers, vrienden en oud-korfballers aan het werk te zien.  Dit toernooi verdient het om een jaarlijks terugkerende feestdag te worden en daarom zullen we hierover snel met de organisatoren om tafel gaan. 

Tijdens het toernooi is ook een proef gedaan met het betalen met de pinpas. Er is door heel veel mensen gepind en daarmee lijkt de proef op het eerste oog geslaagd. Als bestuur onderzoeken  we of het pinnen ook gedurende het ‘reguliere’ seizoen mogelijk gemaakt wordt.  De definitieve analyse van het pinnen zal ons helpen om een goed besluit te nemen.

Scorebord

Na afloop van de BALV is door de club van 30 besloten een scorebord aan te schaffen. Het komende seizoen wordt hier werk van gemaakt en vervult een langgekoesterde wens van de vereniging.

Sportlink Vrijwilligersmodule

Gijs heeft een presentatie gegeven over een nieuwe module waar de vereniging mee gaat werken het komende seizoen. De vrijwilligersmodule maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het bardienstrooster of het fluitschema te maken. Leden kunnen makkelijk op de hoogte worden gehouden en kunnen eenvoudig zelf met andere leden ruilen. Begin volgend jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

50 jaar geleden NL kampioen

Kampioen NederlandOp 4 juni 2016 was het precies 50 jaar geleden dat Achilles kampioen van Nederland voor zaterdagteams werd. Deze unieke prestatie verdient 50 jaar na dato opnieuw aandacht. De spelers van toen hebben een fotokaart ontvangen van Achilles om ze nog een keer te feliciteren en te herinneren  aan deze fantastische prestatie. Het is iets waar wij als vereniging trots op zijn en een prestatie om in te lijsten. In het clubgebouw is daarom mooie fotoposter van het kampioensteam opgehangen.

Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne zomer toe!

Harmen Eenkhoorn